VN89 Tuyển Đại Lý | Link vào không bị chặn

VN89 Tuyển Đại Lý | Link vào không bị chặn

Menu
X

Với những người có thể đi vào trong thiền sâu, đối thoại là có thể thậm chí không lời.

Điều này đã xảy ra trong trường hợp của Guru Nanak của tín ngưỡng Sikh.Trong các phát biểu của Phật cũng có nhất quán chặt chẽ.

Tại VN88

Jesus và Mohammed cũng chỉ có một phẩm chất nổi trội.Osho rời khỏi thân thể ngày 19 tháng 01 năm 1990.Tất cả họ đều vào cùng một khu vườn, nhưng họ không đi theo cùng một thứ.

Tibet Flag

Những từ mới được chế tác ra hiện đang đó, theo một nghĩ nào đó, là trong trắng và người ta có thể dễ dàng phụ thuộc vào chúng.Cho nên nếu ai đó nói rằng thiền là cái gì đó hư huyễn, chúng ta cảm thấy được giảm nhẹ vì đỡ phải làm điều gì đó gian khó.

Tool Gi8 Free

Cái bị bỏ lỡ là mất.

Thậm chí trước khi họ đi tới biết điều gì về người mới tới, thì người mới tới đã sợ hết hồn.Nếu tôi nói về bản thân mình và chỉ nói chân lí, điều đó sẽ không hữu dụng cho bạn.

Vấn đề với anh ta là việc giết đó là phải hay không đã phát sinh chỉ bởi vì những người đã dàn trận chống lại Arjuna đều là họ hàng và bậc huynh trưởng riêng của anh ta.Tôi có thể nhất quán chỉ nếu cái "tôi" đang trả lời.

Nhưng tôi đã phải cho phép phẩm chất của hoạt động đùa giỡn hết mức để cho nó có thể được siêu việt lên.Do đó, ý định phủ nhận rằng chân lí có thể được chia sẻ cũng là sai.

Bài viết liên quan

X